English    
 

 
 
 
Укрепване Клинична болница “Лозенец”

укрепване западен скат, укрепване четвърти блок, паркоустройство, канална мрежа - реконструкция.

Възложител: Клинична болница “Лозенец


описание на проекта
 
 
 
Укрепване Клинична болница “Лозенец”

укрепване западен скат, укрепване четвърти блок, паркоустройство, канална мрежа - реконструкция.

Възложител: Клинична болница “Лозенец


описание на проекта
 
 
 
Укрепване Клинична болница “Лозенец”

укрепване западен скат, укрепване четвърти блок, паркоустройство, канална мрежа - реконструкция.

Възложител: Клинична болница “Лозенец


описание на проекта
 
 
 
Укрепване Клинична болница “Лозенец”

укрепване западен скат, укрепване четвърти блок, паркоустройство, канална мрежа - реконструкция.

Възложител: Клинична болница “Лозенец


описание на проекта
 
 
 
Укрепване Клинична болница “Лозенец”

укрепване западен скат, укрепване четвърти блок, паркоустройство, канална мрежа - реконструкция.

Възложител: Клинична болница “Лозенец


описание на проекта
 
 
 
 
 
   
 
 
  Начало | За нас | Екип | Портфолио | Услуги | Контакти

За контакти с Фирма Мугапо:
София 1000, ул. Евлоги Георгиев 43, тел. +359 2 662 292, факс: +359 2 662 402