English    
 
 

Фирма „Мугапо” ООД е основана през 1991г. Специализирана е в три основни направления :

  • Проектиране
  • Консултантска дейност включваща :

          - Оценка за инвестиционни проекти за издаване на разрешение на строеж
          - Строителен надзор по време на строителството до получаване на Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация

  • Управление на комплексни обекти
  • Oбследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради
 
 
 
 
   
 
 
  Начало | За нас | Екип | Портфолио | Услуги | Контакти
За контакти с Фирма Мугапо:
София 1000, ул. Любен Каравелов 84, тел.: 981-79-92, факс: 981-86-02