English    
 

 
инж. Георги Стефанов Арнаудов - управител

Над 30г. стаж. Опит в проектиране и изграждане на комплексни обекти, включително пристанища и речни и морски съоръжения, ръководство на проекти.

инж. Костадин Георгиев Попов – управител

Стаж над 30г. Опит в ръководство на проекти, проектиране и строителство.

Проф.д-р инж. Милчо Стакев

Специалист по ниско строителство, фундиране, съоръжения, свлачища и др.

Проф.д-р инж. Марчо Минев

 Специалист по пътни и ж.п. съоръжения и мостове

Д-р инж. Радослав Върбанов

Геолог, хидрогеолог, с богат опит в проучване, проектиране и строителство на сгради и съоръжения, свлачища и др.

арх. Васко Василев – Архитект

Със стаж над 30г. и опит в проектиране и изграждане на различни архитектурни обекти.

инж. Христо Христов

 Геодезист, с повече от 30г. стаж и опит в проучване и проектиране на жилищни, промишлени, транспортни и инфраструктурни обекти.

инж. Божидар Младенов – Електроспециалист

 С опит повече от 30г. в проектиране, строителство и супервайзерство на обекти на жилищно, промишлено и транспортно строителство.

инж. Йорданка Стоименова – ВиК специалист

 С опит над 30г. в проектиране и строителство на обекти от жилищно, промишлено и транспортно строителство.

инж. Иво Радков Радев – ОВК специалист

 С опит над 30г. в проектиране и строителство на обекти от жилищно, промишлено и транспортно строителство

инж. Константин Жипонов

Специалист ниско строителство, съоръжения, мостове, със стаж над 30г.

инж. Теодор Найденов

Специалист високо строителство, с опит над 30г.

инж. Никола Балкански

 Електроспециалист с богат опит в проестиране и строителство, и стаж над 30г.

инж. Божидар Кереков

 Геолог, с опит над 30г. в проучване, проектиране и строителство на различни обекти и съоръжения, включително и морски.

инж. Елена Георгиева

 ОВК специалист в проектиране и изграждане на топлозахранване и климатизация на различни обекти, включително и обектите на „Топлофикация-София”

 
 
 
 
 
   
 
 
  Начало | За нас | Екип | Портфолио | Услуги | Контакти
За контакти с Фирма Мугапо:
София 1000, ул. Любен Каравелов 84, тел.: 981-79-92, факс: 981-86-02